Маркова М. В.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Савіна М. В.
Сучасні концепції і погляди на проблему дезадаптації
3 - 8
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Абдряхімов Р. А., Маркова М. В.
Способи психологічного захисту учасників бойових дій із травмою очей та частковою втратою зору на тлі стресу різного ступеня вираженості
3 - 8
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Росінський Г. С.
Порушення здоров’я сім’ї в учасників бойових дій: феноменологія, механізми розвитку, психокорекція
9 - 15
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Кожина Г. М., Маркова М. В., Піонтковська О. В., Духовський О. Е., Мухаровська І. Р.
Система медико−психологічного супроводу родини, що виховує дитину з тяжким захворюванням
12 - 14
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Кутова Н. В., Маркова М. В.
Особистісні властивості пацієнтів із хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології: обґрунтування диференціації психокорекційних підходів
37 - 41
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Козира П. В.
Постстресові дезадаптивні стани на тлі соціальних змін: аналіз проблеми
8 - 13
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Рахман Л. В., Маркова М. В.
Роль алекситимії і копінг−стратегій та їх взаємозв'язок у генезі терапевтично резистентних депресій
20 - 26
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Касьянова А. Ю., Маркова М. В.
Сучасна психокардіологія: стан та перспективи розвитку у сфері дитячої кардіохірургії
3 - 7
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Мухаровська І. Р., Піонтковська О. В.
Інтеграція медичної психології в систему надання медичної допомоги пацієнтам із тяжкими соматичними захворюваннями як необхідна умова оптимізації лікувального процесу
3 - 6
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Ушакова В. Р., Маркова М. В.
Вплив подружніх відносин на зміни психоемоційної та особистісної сфер вагітних жінок
33 - 40
ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Веньовцева Н. Ю.
Вплив медико−психологічного супроводу на динаміку психоемоційного стану підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево−судинної системи на етапі стаціонарного лікування
69 - 73
ПСИХИАТРИЯ
Rakhman L. V., Markova M. V.
Clinical and therapeutic levels of pathomorphosis of treatment−resistant depression
36 - 40
ПСИХОЛОГИЯ
Бєляєва О. Е., Маркова М. В.
Модель медико−психологічного супроводу підлітків із ожирінням
62 - 67
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Синіцька Т. В.
Адиктивний статус студентської молоді м. Києва: психосоціальний, клінічний та структурний аналіз
34 - 41
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Маркова М. В., Піонтковська О. В., Кужель І. Р.
Проблеми повідомлення діагнозу і спілкування з онкохворою дитиною та її батьками
7 - 13
ПСИХИАТРИЯ
Гриневич Є. Г., Маркова М. В., Кожина Г. М., Первий В. С., Дворніков В. В.
Маркери−мішені та принципи психокорекції різних форм тривожних розладів
76 - 82
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Вітенко І. С., Кожина Г. М., Маркова М. В., Гайчук Л. М.
Особливості та проблеми формування психологічної адаптації сімейного лікаря до професійної діяльності
10 - 13
ПСИХОТЕРАПИЯ
Книш Н. В., Маркова М. В.
Психоемоційний статус жінок після ішемічного інсульту та рівень психосоціального стресу членів родини як індикатори стану реабілітаційного потенціалу сім’ї
49 - 54
СЕКСОЛОГИЯ
Бабюк И. А., Кришталь Е. В., Маркова М. В., Шамраев С. Н., Цветкова П. Д., Данилкина М. Ю.
Комплексное лечение психических и соматических расстройств у мужчин с сексуальной дисфункцией
51 - 55
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Індерович В. Р., Маркова М. В.
Теоретико−методологічні підходи до дослідження внутрішньої картини здоров’я студентів
81 - 82
ПСИХИАТРИЯ
Кужель І. Р., Маркова М. В.
Рівень емоційного вигорання як базовий критерій необхідності та змісту психоед'юкативної та психокорекційної роботи з медичним персоналом хоспісів
34 - 39
ПСИХОЛОГИЯ
Бабюк И. А., Кришталь Е. В., Маркова М. В., Табачников А. Е.
Методическое обеспечение диагностики и коррекции нарушения семейных отношений
82 - 84
ПСИХОТЕРАПИЯ
Діхтяр В. О., Маркова М. В.
Особливості сімейної взаємодії "пацієнт − родина" як основа для розробки засад застосування психотерапії в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію
141 - 147
НАРКОЛОГИЯ
Пшук Є. Я., Маркова М. В.
Особливості комунікативних копінг−ресурсів хворих на алкогольну залежність
205 - 208
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Кришталь Е. В., Маркова М. В.
Бесплодие супружеской пары в аспекте медицинской психологии
17 - 22
ПСИХОЛОГИЯ
Сосин И. К., Друзь О. В., Маркова М. В.
Сексологическая проблематика в генезе суицидных тенденций у военнослужащих срочной службы
18 - 21
Наверх