Психотерапия

Романова И. В.
Особенности психотерапии невротических расстройств у женщин, пострадавших от насилля по признаку пола
70 - 74
Безрук Р. І.
Комплексна особистісно орієнтована психотерапія онкологічних хворих із суїцидальними тенденціями
75 - 78
Стеблюк В. В., Швець А. В., Проноза−Стеблюк К. В.
Організація медико−психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України
79 - 84
Романова И. В.
Принципы психотерапии психогенных расстройств у женщин, пострадавших от насилия
55 - 59
Іщук В. В.
Нозогенно−орієнтована психотерапія хворих із психоендокринним синдромом на тлі гіпотиреозу
59 - 62
Вязьмитинова С. А.
Расстройства адаптации и их психотерапевтическая коррекция у участников боевых действий
63 - 67
Безрук Р. И.
Особенности психотерапии невротических расстройств, направленной на снижение суицидального риска у онкологических больных
67 - 70
Артемчук А. П., Артемчук О. А., Артемчук К. А.
Біологічні експрес−критерії формування терапевтичної ремісії після стресопсихотерапії хворих, залежних від алкоголю
79 - 85
Сидоренко А. Ю.
Арт−терапевтичний підхід у медико−психологічному супроводі дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з вродженими вадами серця
85 - 88
Герасименко Є. В.
Діагностика і психотерапія психогенних порушень у дітей з родин вимушених переселенців
79 - 82
Кудинова Е. И.
Особенности психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных с паническими расстройствами
76 - 78
Балка Л. О.
"Мала психотерапія" як базовий медико−психологічний ресурс при роботі з пацієнтами із сечокам'яною хворобою
79 - 82
Черная Т. С.
Клиника, диагностика и принципы психотерапии тревожно−фобических расстройств
83 - 86
Заседа Ю. И.
Особенности групп психотерапевтических феноменов у больных с соматоформным расстройством верхних отделов желудочно−кишечного тракта и язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки
84 - 89
Лисконог А. Г.
Психотерапия кардиогенной экзацербации психопатологических расстройств депрессивно−параноидной структуры у пациентов пожилого и старческого возраста
90 - 96
Чугунов В. В., Заседа Ю. И., Городокин А. Д.
Метапарадигмальная модель сентенционно−семантической интервенции в сфере компетенции психотерапии
62 - 66
Вовк В. И.
Значение психодиагностики личностных особенностей пациентов для разработки психокоррекционных мероприятий
66 - 69
Федак Б. С.
Психотерапевтическая коррекция нарушений психической сферы у больных, перенесших острые соматические состояния
70 - 72
Криворотько Я. В.
Психотерапевтическая коррекция соматических осложнений беременности
73 - 76
Григорян А. З.
Система психотерапії хворих на полінаркоманію із афективними порушеннями
77 - 81
Лисконог А. Г.
Психотерапевтическая модуляция типов отношения к болезни у пациентов пожилого возраста с сердечно−сосудистыми и коморбидными психическими расстройствами
90 - 94
Вербовий П. П.
Зміст і ефективність заходів психокорекції порушення життєдіяльності сім'ї при безплідді у чоловіка
94 - 97
Кожина Г. М., Коростій В. І., В’юн В. В., Вітенко І. С.
Механізми формування і психотерапевтична корекція розладів адаптації лікарів у процесі їхньої професійної діяльності
82 - 86
Чугунов В. В., Михайлов Б. В., Заседа Ю. И., Данилевская Н. В.
Гипносуггестивная психотерапия в сфере компетенции психосоматики и неврозологии
87 - 93
Резніченко Н. Ю.
Досвід застосування психокоригуючих методик у лікуванні хворих на хронічні алергодерматози
94 - 98
Стрельнікова І. М.
Комплексний підхід до психотерапевтичної корекції органічних афективних розладів
99 - 102
Резніченко Н. Ю.
Досвід лікування хворих на псоріаз із використанням аутогенних тренінгів як ефективного методу психокорекції
99 - 102
Демидова Т. А.
Групповой процесс в гештальт−группах
65 - 68
Бутко К. М.
Психотерапевтическая коррекция эмоциональных нарушений у больных, перенесших реконструктивно−восстановительные операции на кисти
69 - 72
Могілевич У. О.
Гештальт−терапія в психологічній реабілітації хворих на інфаркт міокарда
114 - 119
Кожина А. М., Зеленская Е. А.
Современные подходы к психотерапии непсихотических депрессивных расстройств, сопровождающихся суицидальным поведением
68 - 71
Рослякова В. А.
Система психотерапевтического сопровождения больных со злокачественными опухолями челюстно−лицевой области
102 - 104
Шарко О. М.
Система диференційованої психотерапії посттравматичного стресового розладу на тлі отруєння чадним газом
105 - 108
Книш Н. В., Маркова М. В.
Психоемоційний статус жінок після ішемічного інсульту та рівень психосоціального стресу членів родини як індикатори стану реабілітаційного потенціалу сім’ї
49 - 54
Курило В. О.
Система психотерапії та психопрофілактики сімейної дезадаптації в осіб із розладами особистості
55 - 59
Таравнех Ш. Д.
Психотерапевтичний супровід хворих на запальні захворювання м’яких тканин щелепно−лицевої ділянки
60 - 62
Михайлов Б. В.
Стан і стратегічні напрями розвитку психотерапії та медичної психології в Україні
44 - 47
Хаустов М. Н.
Прогностические критерии развития состояний психической дезадаптации у заключенных молодого возраста
48 - 50
Аймедов К. В.
Психотерапевтична складова в комплексній системі лікування патологічної схильності до азартних ігор
71 - 75
Коростий В. И.
Когнитивная психотерапия в лечении тревожных и депрессивных расстройств у молодых лиц с психосоматическими заболеваниями
76 - 80
Шевченко Н. Ф., Шевченко А. И.
Использование кататимно−имагинативной психотерапии в комплексном лечении хронических соматических заболеваний
75 - 80
Криворотько Я. В., Алиева Т. А.
Психогигиена, психопрофилактика и психотерапия беременных
81 - 84
Чугунов В. В.
Прогностична функція психотерапевтичного діагнозу
78 - 83
Слободянюк П. М.
Клінічні й психопатологічні особливості формування та перебігу алкогольної залежності у чоловіків в аспекті їх інтегративної психотерапії
84 - 92
Луценко А. Г., Ищук В. В.
Психотерапевтическое сопровождение лечебного процесса при сексуальной дисфункции и супружеской дезадаптации у мужчин с нарушениями психосексуального развития
55 - 60
Білобривка Р. І.
Подружня дезадаптація в сім'ях, де в чоловіків спостерігаються афективні порушення, та методи її психотерапевтичної корекції
61 - 66
Чугунов В. В.
Складові, правила формулювання і дизайн психотерапевтичного діагнозу
59 - 64
Заседа Ю. И.
Психотерапевтическая коррекция сексуальной дисфункции и супружеской дезадаптации при шизоидном расстройстве личности у мужчин
65 - 68
Гринвальд С. Г.
Характеристика новых клинических психотерапевтических эффект−синдромов
69 - 75
Соломко С. Б.
Сучасні форми соматоформних розладів та підходи до амбулаторної психотерапії
76 - 79
Коростий В. И.
Место психотерапии в комплексном лечении непсихотических психических расстройств у больных с психосоматическими заболеваниями
139 - 140
Діхтяр В. О., Маркова М. В.
Особливості сімейної взаємодії "пацієнт − родина" як основа для розробки засад застосування психотерапії в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію
141 - 147
Цай П. А.
Гипноз как концепт−феномен саногенеза недирективной психотерапии
148 - 151
Галущак О. В.
Фармако− та психотерапія тривожно−депресивних розладів у хворих на алкогольну залежність
152 - 155
Воробьев В. В.
Психокоррекция сексологических, психологических и социально−психологических факторов в генезе мастопатии
52 - 56
Цай П. А.
Электроэнцефалографические показатели у пациентов с различными стадиями гипнотического состояния
71 - 78
Федак Б. С.
Психотерапевтическая коррекция синдрома выгорания у персонала бригад скорой и неотложной помощи
79 - 81
Гринвальд С. Г.
Принципы и результаты построения классификации и функциональной модели санопатогенеза клинических психотерапевтических эффект−синдромов
82 - 88
Цай П. А.
Биологические аспекты трансцендентальной функции сознания и бессознательного − атрибут недирективной психотерапии
70 - 73
Мельникова С. В.
Библиотерапия как средство регуляции психоэмоционального состояния
63 - 67
Соломко С. Б.
Использование комплекса психодиагностических и психокоррекционных подходов к соматоформным расстройствам в условиях амбулаторно−поликлинического приема
68 - 70
Писаная Н. Р.
Система психотерапии сексуальной дезадаптации супружеской пары при соматизированном расстройстве у жены
36 - 43
Лісова О. С.
Психокорекція дезадаптивних типів внутрішньої картини здоров'я у хворих на виразкову хворобу
44 - 49
Денеко М. А.
Психотерапия сексуально−эротической и полоролевой форм сексуальной дезадаптации при специфическом расстройстве личности у женщин
34 - 36
Мартыненко Н. В.
Система психотерапевтической коррекции дезадаптации безработных мужчин и женщин с соматоформными, личностными и сексуальными расстройствами
37 - 40
Мартыненко С. А.
Применение метода символдрамы в психодиагностике нарушений сексуального здоровья неорганического генеза
41 - 44
Федак Б. С., Лесовая И. Г., Ткач Т. В.
Использование психокоррекции в комплексном лечении больных хроническими сиалоаденитами на фоне вирусной персистенции
45 - 48
Кришталь В. В., Носкова О. В., Веремьев Н. Е.
Системная семейная психотерапия нарушения здоровья семьи
51 - 55
Батозская М. С.
Система психотерапевтической коррекции психологической аверсии у одного из супругов
56 - 59
Даценко И. Б.
Стратегия и тактика психотерапии нарушений формирования личности по органическому типу у подростков с мозговой дисфункцией
30 - 37
Луценко А. Г., Балабуха О. С.
Возможности семейной психотерапии в работе с онкологическими больными
38 - 41
Балабанова Л. М., Михайленко А. Д.
Мотивационные аспекты формирования суицидного поведения у юношей и его психокоррекция
42 - 44
Семикина Е. Е.
Предикторы эффективности лечения больных неврастенией
45 - 47
Балабанова Л. М.
Психосоматическая специфичность стереотипов реагирования человека: психотерапевтический аспект
56 - 58
Герасименко Л. А.
Применение групповой психотерапии в реабилитации пациентов после проведенных пластических операций
59 - 61
Федотова Е. П.
Психотерапевтическая коррекция дезадаптации супругов при гиперсексуальности у мужчин с органическим расстройством личности
62 - 65
Михайлов Б. В.
Алгоритмизация диагностического процесса в психотерапии
33 - 36
Даценко И. Б.
Система психотерапии подростков с нарушением формирования личности по органическому типу
37 - 41
Жданова М. П.
Современные направления системной семейной психотерапии.Сообщение 2. Стратегическая, парадоксальная психотерапия, семейные мифы, междисциплинарный подход к семейной терапии
42 - 47
Луценко А. Г.
Психотерапевтические и медико−психологические реабилитационные стратегии при психогенных расстройствах
48 - 49
Жданова М. П.
Современные направления системной семейной психотерапии. Сообщение 1. Принципы и цели семейной терапии; динамическая, коммуникативная, опытная, структурная психотерапия
54 - 61
Скрипников А. Н., Герасименко Л. А.
Психотерапевтическая помощь пациентам с дефектами и деформациями головы и шеи
62 - 64
Наверх