Попередній Наступний

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 5, №3' 2010г.

ЗМІСТ

Нарушение психосексуального развития и особенности личности подростков в системной оценке состояния сексуального здоровья у мужчин
3 - 6
Закрепить
Психосексуальное развитие у женщин с депрессивными расстройствами различного генеза
7 - 10
Закрепить
К вопросу о психологическом консультировании
11 - 13
Закрепить
Предиктори нонкомплаєнсу терапевтичної співпраці в осіб, схильних до азартних ігор, на етапі реабілітації із використанням сучасних Інтернет−технологій
14 - 18
Закрепить
Психологічні особливості хворих на серцево−судинні захворювання (на моделі артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця)
19 - 25
Закрепить
Психотерапевтична корекція патології психосоматичного походження внаслідок порушення процесу адаптації до навчання у військових формуваннях
26 - 29
Закрепить
Типы отношения мужчин с начальными стадиями гипертензивной энцефалопатии к своей болезни
30 - 33
Закрепить
Взаимосвязь между дезадаптацией к съемным пластиночным протезам и уровнем личностной и реактивной тревожности пациента
34 - 38
Закрепить
Система оцениванния детско−родительского взаимодействия в структуре раннего вмешательства
39 - 43
Закрепить
Медико−психологічні фактори зниження прихильності до антиретровірусної терапії у ВІЛ−інфікованих пацієнтів
44 - 46
Закрепить
Дослідження феномену психічного вигоряння у викладачів вищого технічного навчального закладу
47 - 50
Закрепить
Астено−невротический синдром у беременных
51 - 54
Закрепить
Патопсихологические механизмы формирования суицидального поведения у больных экзогенными и эндогенными депрессиями
55 - 61
Закрепить
Ефективність комплексної терапії психічно хворих у межах організаційної моделі "інтегрованої медицини" для амбулаторних загальносоматичних установ
62 - 68
Закрепить
Оценка рисков возникновения суицидальных тенденций в связи с качественными и количественными характеристиками жизненного стресса
69 - 74
Закрепить
Принципы построения программы психосоциальной реабилитации больных параноидной шизофренией
75 - 77
Закрепить
Прогностична функція психотерапевтичного діагнозу
78 - 83
Закрепить
Клінічні й психопатологічні особливості формування та перебігу алкогольної залежності у чоловіків в аспекті їх інтегративної психотерапії
84 - 92
Закрепить
Мотивация общего и сексуального поведения женщин среднего возраста с соматизированным расстройством
93 - 96
Закрепить
Особливості комунікативної сфери чоловіків із сексуальними розладами різного генезу
97 - 104
Закрепить
Наверх