Кожина А. М.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Кожина Г. М., Маркова М. В., Піонтковська О. В., Духовський О. Е., Мухаровська І. Р.
Система медико−психологічного супроводу родини, що виховує дитину з тяжким захворюванням
12 - 14
ПСИХИАТРИЯ
Кожина Г. М., Коростій В. І., Зеленська К. О., Платинюк О. Б.
Патогенетично обґрунтована система психопрофілактики суїцидальної поведінки при депресивних розладах у внутрішньо переміщених осіб
59 - 61
ПСИХОТЕРАПИЯ
Кожина Г. М., Коростій В. І., В’юн В. В., Вітенко І. С.
Механізми формування і психотерапевтична корекція розладів адаптації лікарів у процесі їхньої професійної діяльності
82 - 86
ПСИХИАТРИЯ
Кожина А. М., Коростий В. И., Зеленская Е. А., С. Хмаин
Психогенные депрессии и суицидальное поведение у лиц молодого возраста
42 - 45
ПСИХИАТРИЯ
Міхановська Н. Г., Кожина Г. М.
Розлади спектра аутизму: проблеми діагностики та підходи до терапії
67 - 70
ПСИХИАТРИЯ
Гриневич Є. Г., Маркова М. В., Кожина Г. М., Первий В. С., Дворніков В. В.
Маркери−мішені та принципи психокорекції різних форм тривожних розладів
76 - 82
ПСИХИАТРИЯ
Кожина Г. М., Коростій В. І., Михайлов В. Б., Товажнянська О. Л., Григорова І. А., Резуненко Ю. К., Паровина Г. В.
Психодіагностичні особливості когнітивних розладів серед хворих працездатного віку із соматичними захворюваннями
68 - 74
ПСИХОТЕРАПИЯ
Кожина А. М., Зеленская Е. А.
Современные подходы к психотерапии непсихотических депрессивных расстройств, сопровождающихся суицидальным поведением
68 - 71
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Вітенко І. С., Кожина Г. М., Маркова М. В., Гайчук Л. М.
Особливості та проблеми формування психологічної адаптації сімейного лікаря до професійної діяльності
10 - 13
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Кожина А. М., Гуменюк Л. М., Зеленська К. О.
Психопрофілактика порушень адаптації першокурсників до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі в умовах кредитно−модульної системи освіти 78
78 - 0
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Кожина Г. М., Краснікова С. О., Гайчук Л. М., Зеленська К. О.
Специфіка адаптаційних реакцій студентів першого курсу до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі
14 - 16
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Кожина А. М., Гайчук Л. М., Зеленская Е. А.
Нарушение адаптации студентов младших курсов к учебной деятельности в вузе III−IV уровней аккредитации
37 - 39
ПСИХИАТРИЯ
Кожина А. М.
Некоторые аспекты синдромогенеза невротических расстройств у подростков, находящихся в условиях изоляции
17 - 20
Наверх