Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 15, №1-2' 2020г.

ПСИХИАТРИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИВОЖНИХ І ДЕПРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ У ПАЦІЄНТІВ З КОГНІТИВНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДАХ

канд. мед. наук С.О. ЯРОСЛАВЦЕВ
КНП "Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги"

Було обстежено 362 пацієнтів з когнітивними порушеннями при депресивних розладах: 123 пацієнтів з рекурентними депресивними розладами (РДР), 141 пацієнт з біполярними афективними розладами (БАР) та 98 осіб з пролонгованою депресивною реакцією (ПДР). Використовувався комплекс методів дослідження: клініко−психопатологічний, психометричний та статистичний. Були встановлені специфічні клініко−психопатологічні особливості тривожних та депресивних проявів у пацієнтів з когнітивними порушеннями при різних типах депресивних розладів: у пацієнтів з РДР визначалось поєднання апатико−адинамічного, астено−анергетичного та тривожного симптомокомплексів; переважання підвищеного та вираженого рівня тривоги; представленість тривожно−депресивного настрою, ознак пригніченості, почуття провини, соматичної тривоги, зниження ваги, іпохондричних розладів та сомато−вегетативних симптомів. У пацієнтів з БАР визначалось поєднання астено−анергетичного, апатико−адинамічного та меланхолійного симптомокомплексів; переважання підвищеного та вираженого рівня тривоги; представленість депресивного настрою, суб"єктивних ознак пригніченості, суїцидальних думок, збудженості, відчуття напруженості, інтелектуальних порушень, симптомів дереалізації/деперсоналізації, добових коливань. У пацієнтів з ПДР визначалось поєднання тривожного та апатико−адинамічного симптомокомплексів; переважання підвищеного та вираженого рівня тривоги; представленість психічної та соматичної тривоги, відчуття напруги та страху, суїцидальних думок, вегетативних симптомів та іпохондричних розладів.

Ключові слова: пацієнти з когнітивними порушеннями, депресивні розлади, клініко−психопатологічні особливості, рекурентний депресивний розлад, біполярний депресивний розлад, пролонгована депресивна реакція.Завантажити в форматі PDF (858 KB)
Наверх