Белов О. О.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Пшук Н. Г., Абдряхімова Ц. Б., Белов О. О., Герасимук В. А.
Психосоматичні трансформації у хворих на професійну патологію
9 - 11
ПСИХИАТРИЯ
Абдряхімова Ц. Б., Белов О. О.
Індивідуально−психологічні та клініко−психопатологічні особливості пацієнтів із ревматоїдним артритом з урахуванням гендерного фактора
61 - 64
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Потоцька І. С., Белов О. О., Герасимук В. А., Новицький А. В.
Залежність суб’єктивного переживання щастя від ціннісно−мотиваційних орієнтацій у сучасної студентської молоді
19 - 22
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Пшук Н. Г., Белов О. О., Кирилюк Н. П.
Особливості клініко−психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру
3 - 5
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Пшук Н. Г., Белов О. О.
Особистісні особливості хворих із професійною патологією органів дихання та периферичної нервової системи
3 - 6
Наверх