Шестопалова Л. Ф.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Мелех Н. В.
Особенности когнитивного функционирования подростков с детским церебральным параличом и его динамика в ходе реабилитации по методу В. И. Козявкина
12 - 16
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О.
Індивідуально−психологічні особливості комбатантів із різними формами постстресових психічних розладів
3 - 6
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Кирилюк С. С.
Клініко−психологічні особливості осіб із різними формами постстресових психічних порушень
7 - 11
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Бучок Ю. С.
Клініко−психологічні прояви постстресових розладів у цівільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО
3 - 6
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О.
Умови і закономірності формування комплаєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади (психологічний аналіз)
3 - 7
ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Горецька А. М.
Особливості комплаєнса у пацієнтів із гіпертонічною хворобою
41 - 45
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А., Бородавко О. О.
Довіра до лікаря як чинник формування комплаєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади
3 - 6
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Гапонов І. К., Бородавко О. О.
Гендерні особливості порушень особистості та суб'єктивного сприйняття якості життя у хворих на розсіяний склероз
3 - 7
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Бучок Ю. С.
Основні напрями профілактики посттравматичних стресових розладів у жертв екстремальних подій
7 - 9
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Кукуруза Г. В.
Типи захисно−копінгової поведінки батьків, які виховують дітей раннього віку із порушеннями психомоторного розвитку
14 - 17
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Каленская Г. Ю.
Психологические особенности больных с различными формами невротических расстройств
3 - 8
НЕВРОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Гант Е. Е.
Особенности нарушений когнитивных функций у больных с различными типами течения рассеянного склероза
3 - 6
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Кожевнікова В. А.
Терапевтичне середовище сучасного медичного закладу психоневрологічного профілю: оцінки та уявлення лікарів і хворих
12 - 16
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф., Болотов Д. М.
Діагностика та лікування посттравматичних стресових розладів
11 - 13
ПСИХОЛОГИЯ
Шестопалова Л. Ф.
Психологія лікувального процесу: сучасні проблеми та перспективи дослідження
30 - 32
ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ
Кришталь В. В., Михайлов Б. В., Марута Н. А., Шестопалова Л. Ф.
Роль и место медицинской психологии в системе медицинской помощи населению
3 - 6
Наверх