Попередня Наступна

ОСТАННІЙ НОМЕР

Том 15, №1-2' 2020г.

ПСИХИАТРИЯ

ПЕРСОНІФІКОВАНІ ПРОГРАМИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ З ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ

Г.Г. КОЛЬЦОВА
Харківський національний медичний університет

Мета дослідження: розробка та апробація персоніфікованих програм психотерапевтичної підтримки та профілактики суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами. Для досягнення поставленої мети, за умови інформованої згоди з дотриманням принципів біоетики та деонтології на базі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3 було проведено комплексне обстеження 155 хворих на депресивні розлади, обох статей (86 жінок та 69 чоловіків) у віці 25 − 65 років (середній вік 43,0±2,0 роки), у яких було діагностовано депресивні розлади з ознаками аутоагресивної поведінки. У роботі були використані наступні методи обстеження: клініко−психопатологічний, психодіагностичний та статистичний методи. Як показали результати вивчення виразності суїцидального ризику, суїцидальні спроби робили 26,2% хворих на депресивну реакцію, 25,3% на депресивний епізод, 24,6% на рекурентний депресивний розлад та 23,9% хворих на біполярний афективний розлад, триваючий епізод важкої депресії; суїцидальні рішення і наміри відзначалися у 35,6%, 32,9%, 43,2% та 39,6% хворих відповідно; пасивні та активні суїцидальні думки стабільно виникали у 38,2% хворих на депресивну реакцію, 42,5% на депресивний епізод, 32,2% рекурентний депресивний розлад та 36,5% хворих на біполярний афективний розлад, триваючий епізод важкої депресії. На підставі отриманих в ході роботи даних була розроблена і апробована програма персоніфікованої психотерапевтичної підтримки і профілактики суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами, яка використовувалась одночасно з фармакотерапією. Психотерапевтична програма для хворих з депресивною реакцією включала використання індивідуальної кризової психотерапії, когнітивної терапії Бека та біосугесивної терапії. При депресивному епізоді використовувались: раціональна психотерапія, індивідуальна і групова когнітивна терапія Бека, особистісно−орієнтована психотерапія, екзистенційна терапія Роджерса. При рекурентному депресивному розладі використовували раціональну психотерапію, когнітивно−поведінкову аналітичну психотерапію за Д. Мак−Каллоу, психотонічний варіант аутогенного тренування та тілесно−орієнтовану психотерапію. У хворих з депресивним епізодом БАР використовували індивідуально−орієнтовану короткотермінову психодинамічну психотерапію, індивідуальну і групову когнітивну терапію Бека, прогресивну м'язову релаксацію за Jacobson E., сімейну психотерапію. Обов'язковою складовою усіх психотерапевтичних програм була психоосвіта, яка включала в себе використання: інформаційного тренінгу, тренінгу інтерперсональної взаємодії, тренінгу "Психологічний баланс", обговорення теми проблеми суїцидальної поведінки.Проведене 1,5−річне катамнестичне дослідження підтвердило ефективність розроблених диференційованих програм персоніфікованої психотерапевтичної підтримки і профілактики суїцидальної поведінки хворих.

Ключові слова: депресивні розлади, суїцидальна поведінка, психотерапія, психоосвіта, ефективність терапії.Завантажити в форматі PDF (197 KB)
Наверх