Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 14, №3' 2019г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (СТРУКТУРА ТА ВИРАЖЕНІСТЬ ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ)

Д-р мед. наук проф. Н. О. МАРУТА, канд. мед. наук І. О. ЯВДАК, д-р мед. наук С. П. КОЛЯДКО, д-р мед. наук В. Ю. ФЕДЧЕНКО, О. С. ЧЕРЕДНЯКОВА, канд. мед. наук В. І. ЗАВОРОТНИЙ
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків

Подано результати скринінгового обстеження внутрішньо переміщених осіб, які не зверталися по спеціалізовану допомогу, і пацієнтів, яких було госпіталізовано до психіатричних стаціонарів. Установлено, що внутрішньо переміщені особи є групою високого ризику формування психопатологічних порушень доклінічного та клінічного рівнів. У структурі психопатологічних порушень осіб, які не звернулися по медичну допомогу, відзначено ознаки посттравматичного стресового розладу, тривожних, депресивних та соматоформних розладів, які потребують психологічної і психіатричної корекції.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, психічний стан, психопатологічні порушення, психічні розлади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Урядовий портал. – URL: https://www.kmu.gov./ua/ua/ news/oblikovano−1−410−615−vnutrishnoperemishchenihosib?fbclid=IwAR1_i9 DxmpRL6vWH9UA4awRkuwq6JP3s7AXWTWR1nUnouEokrYEwYpVkvF4
2. Тищенко Н. І. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення / Н. І. Тищенко, Б. Ю. Піроцький // Молодий вчений – 2014.– № 10 (13). – С. 124–125.
3. Робертс Б. Скрытые последствия конфликта. Проблемы психического здоровья внутренне перемещенных лиц и доступность психологической помощи в Украине / Б. Робертс, Н. Махашвили, Д. Джавахишвили. – URL: international−alert.org. publications/hidden−burdens−of−conflict−ru
4. Блинова О. Є. Соціально−психологічні засади адаптації вимушених мігрантів / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 9. – К.: Талком, 2016. – С. 58–66.
5. Діагностика, терапія та профілактика медико−психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах: метод. рек. / П. В. Волошин, Л. Ф. Шестопалова, Н. О. Марута [та ін.]. – Харків: «ДУ ІНПН НАМН України», 2014. – 79 с.
6. Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги переміщеним особам / І. Я. Пінчук, О. О. Хаустова, Н. М. Степанова [та ін.]; за заг. ред. О. Л. Іванової. – К., 2014.– 44 с.
7. Психодиагностика толерантности личности; под ред. Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой. – М.: Смысл, 2008.– 172 с.
8. Depression, anxiety, and somatization in primary care: syndrome overlap and functional impairment / B. Lowe, R. L. Spitzer, J. B. W. Williams [et al.] // Gen. Hosp. Psychiatry. – 2008.– № 30.– Р. 191–199.– URL: https://www.phqscreeners.com/?Завантажити в форматі PDF (143 KB)
Наверх