Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 11, №1' 2016г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФЕРЕНТНИХ РОДИЧІВ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ШИЗОФРЕНІЄЮ

Канд. мед. наук доц. Є. Я. ПШУК, канд. мед. наук доц. А. О. КАМІНСЬКА, д-р мед. наук проф. Н. Г. ПШУК
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Досліджено клініко−психологічні особливості референтних родичів у сім'ях, де проживає хворий на параноїдну шизофренію. Обстежено 168 респондентів 1−2−го ступенів спорідненості з пацієнтами, у яких діагностовано параноїдну шизофренію. За даними клініко−психопатологічного дослідження у 43,4 % обстежених діагностовано розлади афективного спектру і у 56,6 % − невротичного. За даними психодіагностичного дослідження депресія помірного ступеню вираженості підтверджена у 42,9 % респондентів, легкого ступеню − у 57,1 %. Також виявлено тривожні розлади, серед яких домінують високий і середній рівень тривожного реагування у 86,2 % обстежених. Встановлені закономірності вимагають розробки психоосвітніх програм для референтних родичів пацієнтів із шизофренією.

Ключові слова: шизофренія, депресія, тривога, референтний родич.Завантажити в форматі PDF (485 KB)
Наверх