Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

Том 10, №3' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Предиктори життєстійкості особистості при неврозах і в нормі

В. І. ФІЛІПОВИЧ
УО "Гродненский государственный университет им. Янки Купалы", Гродно, Республика Беларусь

Подано результати регресійно−аналітичного дослідження взаємозв'язку життєстійкості з компонентами особистості, що опосередковують дію на неї складної ситуації. Життєстійкість нормальної особистості в нормі посилюється її здатністю витримувати напругу складної ситуації, а також досвідом подолання труднощів. Життєстійкість невротичної особистості значно знижується внаслідок сполучення напруги внутрішніх протиріч із зовнішною загрозою, вона посилюється успішним досвідом подолання труднощів і задоволеністю актуальними дружніми стосунками.

Ключові слова: життєстійкість особистості, смисложиттєві орієнтації, толерантність до невизначеності, психологічний захист, сприймання соціальної підтримки, межовий психічний розлад.Завантажити в форматі PDF (507 KB)
Наверх