Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 10, №2' 2015г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ЕМІГРАНТІВ ТА РЕЕМІГРАНТІВ

Канд. мед. наук О. П. ВЕНГЕР
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачовського

Вивчено особливості депресивних розладів з урахуванням фактора еміграції (рееміграції) у 585 хворих. Установлено загальні закономірності впливу цього фактора на перебіг депресивних станів психогенного, ендогенного та органічного генезу: більшу вираженість депресивної симптоматики у реемігрантів і тривожно−депресивних розладів у емігрантів, що є відображенням актуальних соціально−психологічних тенденцій.

Ключові слова: депресивні розлади, емігранти, реемігранти.

ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЭМИГРАНТОВ И РЕЭМИГРАНТОВ

Е. П. ВЕНГЕР

Изучены особенности депрессивных расстройств с учетом фактора эмиграции (реэмиграции) у 585 больных. Установлены общие закономерности влияния этого фактора на течение депрессивных состояний психогенного, эндогенного и органического генеза: большая выраженность депрессивной симптоматики у реэмигрантов и тревожно−депрессивных расстройств у эмигрантов, что является отражением актуальных социально−психологических тенденций.

Ключевые слова: депрессивные расстройства, эмигранты, реэмигранты.

FEATURES OF DEPRESSIVE DISORDERS IN IMMIGRANTS AND RETURNEES

O. P. VENGER

The characteristics of depressive disorders considering immigration (re−emigration) factor was investigated in 585 patients. Common influence patterns for this factor on the course of depressive states, of psychogenic, endogenous and organic origin were determined, i.e. greater severity of depressive symptoms in returnees and anxiety−depressive disorders in immigrants, which reflects current social and psychological trends.

Key words: depressive disorders, immigrants, returnees.Скачать в формате PDF (523 KB)
Наверх